Loše namjere bole. Doslovno. – Tomica Šćavina

Loše namjere bole. Doslovno.

Kad su nečije loše namjere jasne i otvorene, lako ih je primijetiti i na njih reagirati. No, kad su te namjere skrivene, puno toga ovisi o tome koliko su nam instinkti otupjeli zbog prijašnjih loših iskustava. Nekima od nas nije lako vratiti povjerenje u vlastitu percepciju.

Mi ljudi smo vrlo senzibilna bića. Osjećamo tuđe namjere. Koliko god se netko pravio da su mu namjere dobre, na instinktivnoj razini možemo iščitati lošu namjeru. Isto tako, osjećamo i dobre namjere. I sve bi bilo jednostavno kad bismo uvijek mogli pratiti svoje insinkte i štititi se od loših namjera i prihvaćati one dobre. No, odrastajući, mnogi od nas su se morali nositi s lošim namjerama ljudi oko nas koje nismo mogli izbjeći, jer kao djeca nismo imali baš puno ovlasti nad našim životima.

Ako smo kao djeca često bili izlagani nečijim lošim namjerama (naročito ako su te loše namjere dolazile od strane ukućana), u svrhu prilagodbe, naši instinkti koji detektiraju loše namjere moraju otupjeti. Ovdje leži odgovor na pitanje: kako to da neki dobri ljudi završe u toksičnim odnosima i ne znaju se iz njih izvući? S otupjelim instinktima za nečije loše namjere, idemo po staroj, poznatoj, utabanoj stazi. Biramo odnose u kojima će naši instinkti ostati jednako tupi.

Psiholog Kurt Gray napravio je jedno vrlo zanimljivo israživanje vezano uz loše namjere i percepciju boli. Podijelio je ispitanike u dvije skupine. I jednoj i drugoj skupini je rečeno da će dobivati elektrošokove koji bole, ali nisu ni na koji način opasni po zdravlje, s tim da je prvoj skupini rečeno je da im u drugoj prostoriji elekrošokove netko zadaje namjerno, dok je drugoj skupini rečeno da im elektrošokove netko zadaje slučajno, ne znajući što radi.

I jedna i druga skupina ispitanika dobivala je jednako snažne elektrošokove i zadatak im je bio da procijene koliko ih oni bole. Pokazalo se da je subjektivna percepcija boli bila značajno niža kod ispitanika iz skupine kojoj je rečeno da im netko u susjednoj prostoriji zadaje elektrošokove slučajno, odnosno, bez loše namjere.

Iz svog istaživanja Kurt Gray je zaključio da loše namjere bole. Osim toga, otkrio je da se ispitanici kojima je rečeno da elektrošokove dobivaju slučajno, nakon nekog vremena na bol navikavaju i počinju je sve manje doživljavati. S druge strane, ispitanici kojima je rečeno da im elektrošokove netko zadaje namjerno nisu se navikavali na bol. Dapače, svaki sljedeći elektrošok im je bio sve bolniji.

Kad su nečije loše namjere jasne i otvorene, lako ih je primijetiti i na njih reagirati. No, kad su te namjere skrivene, puno toga ovisi o tome koliko su nam instinkti otupjeli zbog prijašnjih loših iskustava. Skrivene loše namjere mogu dolaziti od prijateljice koja nam dijeli komplimente, a zapravo jedva čeka priliku da se pokaže boljom od nas. Mogu dolaziti od duhovnog “iscjelitelja” koji priča bajke kako bi na bolesnima što više zaradio. Mogu dolaziti od partnera koji se navodno divi našoj snazi, a zapravo traži slabu točku kako bi nas oslabio.

Loše namjere mogu strujati u podlozi različitih odnosa. Pri tom je velika razlika vjerujemo li da su loše namjere namjerne ili slučajne. Živimo li u uvjerenju da su svi ljudi duboko u sebi dobri i da, nanoseći nam emotivnu bol, zapravo ne znaju što čine, to nam može biti neka vrsta olakšanja. Baš kao što su se ispitanici u istraživanju Kurta Graya navikli na bol, tako se i mi možemo naviknuti na izloženost povredama i ne reagirati na nečije loše namjere. Možemo čak i osjećati da smo iznad tih loših namjera i vjerovati da nam one ništa ne mogu.

No, ovdje leži jedna zamka. Ako smo u nekom bliskom odnosu izloženi nečijim lošim namjerama za koje imamo neku vrstu “omekšivača” u vidu uvjerenja da taj netko zapravo ne zna što radi, to nam zaista otupljuje bol i stvara nam ljepšu verziju svijeta u kojem živimo. No, navikavajući se na bol ne riješavamo se štetnosti te boli.

Bol je i dalje tu, samo je potisnuta, što znači da negdje ispod radara nastavlja djelovati. Dugo potiskivana emotivna bol može se manifestirati kao bolest, može izroniti kao iznenadan agresivni ispad, može dovesti do slabljenja radnih sposobnosti. Popratne pojave sedativa zvanog “nije bilo namjerno, ne zna što radi” ne moraju biti jasno povezane s činjenicom da smo se na loše namjere bliske osobe navikli. No, jedno je sigurno. Naši instinkti se ne daju zavarati. Oni su tu da nam jednoznačno kažu kad je za nas nešto loše. I, ako ih nismo u mogućnosti slušati, oni nastavljaju reagirati obrambeno, no ta obramena reakcija ostaje u nama i nanosi nam štetu.

Mi ljudi smo senzibilna i kompleksna bića. Neki dio može iznenaditi i nas same iskočivši u vidu nekih loših namjera prema nekome. Osim toga, ljudi koje volimo i smatramo dobrima također mogu imati neki dio sebe koji je izvan njihove kontrole, pa ranjava druge. Loše namjere u nama samima ili u drugima mogu biti zakamuflirane i u neki čudan osjećaj pravde – da netko bol zaslužuje.

Mogućih kombinacija je puno i u ovom tekstu ih sigurno nećemo moći sve istražiti. Ono što možemo je osvijestiti da na instinktivnoj razini itekako razlikujemo dobre i loše namjere. I za one loše najbolje je ne imati nikakvih opravdanja, već se od njih maksimalno zaštititi. A onim dobrima se otvoriti, jer nam one zaista uljepšavaju život.

Kurt Gray je autor još jednog zanimljivog istraživanja. Ponovo je podijelio ispitanike u dvije skupine. Jednoj skupini je dao slatkiš i rekao im da je taj slatkiš odabran posebno za njih, dok je drugoj skupini ispitanika rečeno da je slatkiš odabran slučajno. Ispitanici iz prve skupine su slatkiš procjenjivali značajno ukusnijim i slađim od ispitanika iz druge skupine. Kurta Graya je to navelo da zaključi kako napokon ima odgovor na pitanje zašto su mu kolači njegove bake najukusniji na svijetu – jer su u njih umiješane sve te dobre namjere!

Čini se vrlo jednostavno: dobre namjere nam čine dobro, loše namjere nam čine loše. I ponekad tako jednostavno treba i ostati. Okružimo se ljudima za koje znamo i osjećamo da su im namjere dobre!

Tomica Šćavina

Objavljeno u časopisu Sensa

Podijeli
© 2022 Tomica Šćavina - Upoznajmo ljudsku prirodu